Çalışma yapılan yer; gerek yer seviyesi altında gerekse üzerinde olsun, bir düşüşün gerçekleşmesi durumunda yaralanma riski varsa, bu yerlerde yapılan çalışmaya “yüksekte çalışma” denir. ( 6 Nisan 2005/Yüksekte Çalışma Yönetmeliği/İngiltere)

Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yüksekte çalışma alt sınırı Avrupa’ da 1.80 m., ABD’ de 1.20 m.’ dir.

Dünyada ve ülkemizde yüksekte çalışma esnasında meydana gelen iş kazalarında yüksekten düşme, bütün ölümcül vakalar içerisinde motorlu taşıt kazalarından sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Yüksekliğin tanımı :Adım atarak çıkamayacağınız yerler olarak tanımlanabilir. Bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir. Yüksekte çalışma kuralları ve korunma yöntemleri standartlarla belirlenmiştir.Çalışma hayatında ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa’da 1.8m Amerika’da 1,2 m. olarak belirlenmiştir. Yani bu yükseklikler ve daha üzerinde çalışan personelin mutlaka ”Kişisel Koruyucu Donanımları ” ile korunması gerekir. Dünyadaki istatikler 3 – 4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların % 85’inin hayatını kaybettiğini göstermektedir.

  • 099f2ea4625f42eb459573878294c17389c890a8
  • a5142beb5b1b698ae36e4eda329e7f466bcfe807
  • e5bd4de3fb612b4c74c0384287b394db643cd471
  • e1d802d3d7cbe69ddd305f579585f9b2e89fa5e1